Skip to main content

Jonas Grütters

Als onafhankelijk leermiddelenexpert helpt Jonas scholen en schoolbesturen om grip te krijgen op hun processen rondom leermiddelen. Schoolleiders en beleidsmakers in het voortgezet onderwijs kunnen bij hem terecht voor inzicht in de kosten van hun leermiddelenmix, innovatief leermiddelenadvies, ondersteuning bij een aanbesteding, organisatie van een intern, extern of gefaciliteerd leermiddelenfonds. Jonas is beschikbaar als sparringpartner en adviseur op het gebied van leermiddelenbeleid.

Met zijn ervaring als adviseur, projectleider én projectmanager ondersteunt hij schoolbesturen en gemeenten bij hun vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed.

Uit zijn talentenpaspoort blijkt dat hij een bovengemiddeld talent heb voor zorg, aandacht, plichtsbesef, begrijpen en leiderschap. Deze talenten wil hij inzetten om vanuit geloof in eigen kracht het goede te doen en het goede voorbeeld te geven. Daarbij wil hij anderen inspireren om samen met hem de wereld mooier te maken.